CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Christian Strømgaard

Titel:
Byggesagsbehandler
Afdeling:
Byg og Byfornyelse
Forvaltning:
Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Adresse:
Kirkevej 9, 7760 Hurup
Telefon:
+4599172146
E-mail:
cst@thisted.dk