CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Bent Steensgaard

Titel:
Teknisk servicemedarbejder
Afdeling:
KulturRummet - Biblioteket i Thy
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
Telefon:
+4599172816
E-mail:
BEST@thisted.dk