CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Carina Møller Snejstrup

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Hjemmeplejen Syd Team Sydthy
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
cmsn@thisted.dk