CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Nicole Konstance Skindhøj

Titel:
Miljøsagsbehandler
Afdeling:
Plan, Miljø og Industri
Forvaltning:
Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Adresse:
Kirkevej 9, 7760 Hurup
Telefon:
+4599172242
E-mail:
nks@thisted.dk