CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Miroslawa Skopiak

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Akutfunktionen
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
misk@thisted.dk