CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Karen Skaaning Høyer

Titel:
Konsulent
Afdeling:
Kommunikationscenter Thisted
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Kr. Koldsgade 3, 7700 Thisted
E-mail:
ksh@thisted.dk