CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Helle Birgit Sjøgren

Titel:
Ulønnet medarbejder
Afdeling:
Kulturrummet - Musikskolen i Thy
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Tingstrupvej 17, 7700 Thisted
E-mail:
hesj@thisted.dk