CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Rose-Marie Elisabeth Forssten

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Dragsbækcentret
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Vibedalvej 1, 7700 Thisted
Telefon:
+4599174040
E-mail:
rmes@thisted.dk