CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Michelle Segarra Zengel

Titel:
Ernæringsassistent
Afdeling:
Serviceafdelingen kantine Sydthy
Forvaltning:
Teknik og Erhverv
Telefon:
+4599172277
E-mail:
msz@thisted.dk