CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Maj-Britt Bjertrup Sass-Petersen

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Team Thisted
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
mbsp@thisted.dk