CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Majken Sakarisdóttir

Titel:
Social- og sundhedsassistent /Vejleder
Afdeling:
Dragskilde
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Dragskilde 2, 7700 Thisted
E-mail:
masa@thisted.dk