CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Jens Sauer

Titel:
Håndværker
Afdeling:
Visitation og Hjælpemiddeldepot
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Industrivej 5, 7700 Thisted
Telefon:
+4599171910
E-mail:
jesa@thisted.dk