CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Anne Borggaard Samsing

Titel:
Medarbejder uden sundhedsfaglig uddann.
Afdeling:
Solgården
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
absa@thisted.dk