CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Vivi Uhrbrand Bjerregaard Sørensen

Titel:
Social- og Sundhedsassistent
Afdeling:
Friplejehjemmet Bedsted
E-mail:
vus@thisted.dk