CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Rikke Søndergaard Arboe

Titel:
Ernæringsassistent
Afdeling:
Algade Bofællesskab
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Solsikkevej 2A, Koldby, 7752 Snedsted
E-mail:
rsa@thisted.dk