CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Rie Stougaard Sørensen

Titel:
Social- og sundhedshjælper
Afdeling:
Friplejehjemmet Bedsted Thy
E-mail:
rss@thisted.dk