CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Morten Skovsted Sørensen

Titel:
Teknisk Servicemedarbejder
Afdeling:
Dragsbækcentret
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Simons Bakke 37, 7700 Thisted
E-mail:
moss@thisted.dk