CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Mathias Vang Søndermølle

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Hjemmeplejen Syd Team Midtthy
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Kærvej 9, 7752 Snedsted
E-mail:
mvs@thisted.dk