CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Julie Søvsø

Titel:
Social- og sundhedshjælper
Afdeling:
Hjemmeplejen Syd Team Sydthy
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Vibedalvej 1, 7700 Thisted
E-mail:
jus@thisted.dk