CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Carl Søgaard

Titel:
Bibliotekar
Afdeling:
KulturRummet - Biblioteket i Thy
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Søndergade 1, 7760 Hurup
Telefon:
+4599172858
E-mail:
CAS@thisted.dk