CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Anne Bjørndal Sørensen

Titel:
Pædagog
Afdeling:
Hanstholm Skole
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Bådsgårdsvej 55, 7730 Hanstholm
E-mail:
anne5n50@thistedskoler.dk