CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Amalie Hove Sørensen

Titel:
Social- og Sundhedsassistent
Afdeling:
Dragsbækcentret
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
ahs@thisted.dk