Rikke Bruun

Titel:
Bibliotekar
Afdeling:
KulturRummet - Biblioteket i Thy
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
Telefon:
+4599172835
E-mail:
RBR@thisted.dk