Anne-Mette Andersen

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Sct. Thøgersgaard
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig
E-mail:
amea@thisted.dk