/upload/omsorgsforvaltning/institutioner/trye/smileybillede.gif 

 

     

Kære pårørende til beboer på Trye

Thisted Kommune følger regeringens anbefalinger i forhold til Corona virus, hvilket betyder at vi må lukke for besøg fra pårørende og andre udefrakommende på sundheds- og ældreområdet for at forebygge smittespredning til udsatte grupper.

Vi må derfor desværre bede jer undlade at besøge Trye de næste to uger.

Til orientering skal oplyses, at der i ganske særlige tilfælde ved kritiske tilstande kan laves andre aftaler.

Ved spørgsmål kan der tages kontakt til teamleder Edina Dzekic, tlf. 99173020


Vi beder om forståelse for dette og håber, vi snart igen kan vende tilbage til normale tilstande.

Mange hilsner fra Tryes personale
Inger-Lise Petersen
Områdeleder

Velkommen til Områdecenter Trye

I forbindelse med strukturreformen i 2015 blev de tre plejecentre: Fyrglimt, Solhjem og Trye lagt sammen til en organisatorisk enhed: "Plejecentre Nord", men stadig placeret som vi hele tiden har kendt det; i Hanstholm, Østerild og Frøstrup. Organisatorisk betyder det, at der er en områdeleder, som dækker alle tre centre.
Desuden er der på hvert center ansat teamledere, som varetager den daglige ledelse.
På Trye er der 20 faste pladser.