Kontakt os

Ældrecenter Fjordglimt
e-mail: fjordglimt@thisted.dk
Tlf.: 99 17 38 60

Leder af Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard

Yvonne Tilsted
Tlf.: 99 17 38 70

 

 

                                                                                                                  Fjordglimt den 02-07-20

Besøg på Fjordglimt 
jævnfør Sundhedsstyrelsens
retningslinjer den 12. juni 2020

 

Genåbning for indendørs besøg

Denne Corona virus giver os fortsat udfordringer.

 

Da vi er en specialenhed for svært demente borgere er vi forsat udsatte på området.

Vi ønsker, at vi ved fælles hjælp og på forsvarlig
vis kan invitere jer pårørende på besøg på
Fjordglimt, som jævnfør sundhedsstyrelsens
retningslinjer.

Nu er det muligt med besøg indendørs og udendørs:

Besøg kan foregå på følgende måde:

 - Besøg aftales med det enkelte hus.

    Der arrangeres besøg individuelt efter beboerens tarv.

    Vi håber på forståelse for, at vi kan være nødt til at tilbyde et andet tidspunkt af hensyn til hverdagslivet.

- Der vaskes hænder før besøget, der findes håndvask for enden af servicebygningen

- Adgang gennem terrassedør hos beboeren.

- Der henvises til markeret siddeplads i lejligheden.

- Der skal stadig holdes 2 meters afstand - værnemidler anvendes hvis ikke det er muligt med afstanden.

- Inden besøgende forlader lejligheden, skal du/I af spritte berøringsflader - vi henstiller til at der røres ved så lidt som muligt.

- Affald tages med ud når du forlader lejligheden.

Gåtur er stadig en mulighed, med afstand på 2 meter.

Vi opfordrer forsat til at besøg foregår udendørs, gerne i pavillon, lysthus eller drivhus.

Indendørs fællesarealer kan ikke benyttes af besøgende - besøg foregår kun på de aftalte steder.

- Besøgende skal være symptomfri også uden en mild forkølelse 48 timer før besøg.

- Fjordglimt kan være vært ved en kop kaffe eller et glas saftevand. Besøgende

kan ikke medbringe madvarer og kaffe. Vi anbefaler indpakket chokolade eller en buket blomster.

Vi glæder os altid til at se jer, vi er meget taknemmelige for jeres store forståelse, så vi sammen

kan passe på vores beboere. 

                                                 Yvonne Tilsted

 

Til dig der skal besøge en pårørende på et plejecenter

 

I er stadig mere end velkomne til at kontakte os telefonisk og høre til jeres kære men også tale med dem. Vi låner gerne vores telefon ud, vi spritter den af bagefter.

Vi har nu også fået installeret Facetime, hvor I kan få kontakt med jeres kære – se adgange nedenfor- så har I mulighed for at se og tale med jeres kære over en bærbar computer, vi har installeret i hvert hus.

Ved behov for kontakt vedrørende jeres kære kontakt os venligst efter kl. 10.00 og uden for spisetider på følgende telefonnumre og hold jer ellers opdateret på Thisted Kommunes hjemmeside: 

Hus 1: 99 17 38 66
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 2: 99 17 38 67
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 3: 99 17 38 68
Facetime id:  Fjordglimt Sennels

Hus 4: 99 17 38 69
Facetime id:  Fjord Sennels


færdig husavis juli august 2020