Kontakt os

Ældrecenter Fjordglimt
e-mail: fjordglimt@thisted.dk
Tlf.: 99 17 38 60

Leder af Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard

Yvonne Tilsted
Tlf.: 99 17 38 70

 


Gør det for BEDSTE

- og lad dig testeSundhedsstyrelsen anbefaler,

at du lader dig teste, før du

besøger et af vores

plejecentre.


Se de forskellige

testmuligheder på

www.thisted.dk/coronatest

                                                                                                                  Fjordglimt den 15-02-21

Lempelser af besøgstilbud pr. 15. februar 2021

Besøg aftales fortsat med den enkelte bo enhed, så vi kan have din kære samt kaffen klar.

Vi tilbyder fortsat faste tider til nærmeste pårørende,
der kommer flere gange hver uge, så vi undgår
unødvendig telefoni.
Besøg arrangeres individuelt efter beboerens tarv.
Vi håber på forståelse for, at vi kan være nødt til at
tilbyde et andet tidspunkt af hensyn til hverdagslivet.

Der vaskes og sprittes hænder før besøget - der findes
håndvask på gavlen på servicebygningen.

Indgang og udgang foregår gennem terrassedør hos
beboeren. Vær sød lige at give telefonisk besked,
når du forlader lejligheden.

Fastholdelse af afstandskrav:

  • Tæt kontakt under 2 meter skal undgås
    (afstanden måles fra 'næsetip til næsetip')
  • Pårørende skal medbringe og bære mundbind
    eller visir ved besøg, da vores beboere ikke
    forstår afstand

Inden besøgende forlader lejligheden eller pavillion-
en forlades, beder vi jer om at du/I afspritter jeres
berøringsflader for at beskytte din ægtefælle
eller forældre.
Vi  henstiller til at der røres ved så
lidt som muligt.

Affald tages med ud når du forlader centeret.

Fællesarealer kan ikke benyttes af besøgende. Besøg
foregår kun på de aftalte steder.

Besøgende skal være symptomfri også uden en
mild forkølelse 48 timer før besøg
. Ligeledes vil
vi forhøre os om, om I har været i kontakt med Covid-
smittede indenfor de sidste 14 dage. Hvis dette er
tilfældet, udsættes besøget.

Vi udleverer en besøgsseddel til registrering og
opbevarer den i 14 dage, så vi kan foretage hurtig
opklaring ved eventuelt smitte udbrud.

Fjordglimt er vært ved en kop kaffe eller et glas
saftevand. Besøgende kan ikke medbringe
madvarer og kaffe.
Vi anbefaler indpakket chokolade
eller lignende samt en buket blomster.

                  Mange hilsner
                 Yvonne Tilsted

 

 

Til dig der skal besøge en pårørende på et plejecenter

 

I er stadig mere end velkomne til at kontakte os telefonisk og høre til jeres kære men også tale med dem. Vi låner gerne vores telefon ud, vi spritter den af bagefter.

Vi har nu også fået installeret Facetime, hvor I kan få kontakt med jeres kære – se adgange nedenfor- så har I mulighed for at se og tale med jeres kære over en bærbar computer, vi har installeret i hvert hus.

Ved behov for kontakt vedrørende jeres kære kontakt os venligst efter kl. 10.00 og uden for spisetider på følgende telefonnumre og hold jer ellers opdateret på Thisted Kommunes hjemmeside: 

Hus 1: 99 17 38 66
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 2: 99 17 38 67
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 3: 99 17 38 68
Facetime id:  Fjordglimt Sennels

Hus 4: 99 17 38 69
Facetime id:  Fjord Sennels


Husavis April 2021