Kontakt os

Ældrecenter Fjordglimt
e-mail: fjordglimt@thisted.dk
Tlf.: 99 17 38 60

Leder af Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard

Yvonne Tilsted
Tlf.: 99 17 38 70

 

 

                                                                                                                  Fjordglimt den 12.05.20

Besøg på Fjordglimt 
jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer den 12. maj 2020

Denne Corona virus giver os alle udfordringer.

Vi ønsker, at vi ved fælles hjælp og på forsvarlig vis kan åbne vores center igen men samtidig passe på vores svage ældre beboere.

 

Hvordan gør vi:

- Vi åbner et vindue i lejligheden ud mod
   beboerens terrasse.
   Vi sætter en stol i 2 meters afstand fra
   beboeren, hvor besøgende skal blive
   siddende under besøget.
   Der må max være 2 besøgende ad gangen,
   da de jo også skal holde 2 meters afstand. 
   Medbring gerne ekstra overtøj eller tæppe.

- Brug nærmeste indgangslåge til din pårørendes
   lejlighed/terrasse.

- Besøgende skal være symptomfri også uden en
   mild forkølelse 48 timer før besøg.

- Vi opfordrer til, at det kun er 1-2 faste
   pårørende, der besøger her i opstartsfasen og
   max 2-3 besøg ugentligt a15 - 30 minutter af
   hensyn til beboerens psykiske tarv.

- Der kan ved henvendelse til de respektive huse
   bookes tid til besøg. Der arrangeres besøg
   individuelt efter beboerens tarv. Vi håber på
   forståelse for, at vi kan være nødt til at tilbyde
   et andet tidspunkt.

- Der serveres ikke forplejning ligesom
   besøgende ikke må medbringe forplejning.
   Efterlad i stedet en buket eller en æske
   indpakket chokolade til glæde efterfølgende.

- Pårørende skal afspritte stol efter brug,
   sprit + servietter + affaldspose findes på stedet
   -  ta' venligst affaldet med.

 

      Vi glæder os til at se jer, det er længe siden.

 

                                   Yvonne Tilsted

 

Til dig der skal besøge en pårørende på et plejecenter

 

I er stadig mere end velkomne til at kontakte os telefonisk og høre til jeres kære men også tale med dem. Vi låner gerne vores telefon ud, vi spritter den af bagefter.

Vi har nu også fået installeret Facetime, hvor I kan få kontakt med jeres kære – se adgange nedenfor- så har I mulighed for at se og tale med jeres kære over en bærbar computer, vi har installeret i hvert hus.

Ved behov for kontakt vedrørende jeres kære kontakt os venligst efter kl. 10.00 og uden for spisetider på følgende telefonnumre og hold jer ellers opdateret på Thisted Kommunes hjemmeside: 

Hus 1: 99 17 38 66
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 2: 99 17 38 67
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 3: 99 17 38 68
Facetime id:  Fjordglimt Sennels

Hus 4: 99 17 38 69
Facetime id:  Fjord Sennels


Husavis juni 2020