Kontakt os

Områdeleder
Yvonne Tilsted
9917 3331
E-mail: sct.thogersgaard@thisted.dk
 


Besøg på Sct. Thøgersgaard   Genåbning for indendørs besøg

jævnfør Sundhedsstyrelsens
retningslinjer den 2. juli 2020

Denne Corona virus giver os fortsat udfordringer.

Da vi er en specialenhed for svært demente borgere er vi forsat udsatte på området.

Vi ønsker, at vi ved fælles hjælp og på forsvarlig
vis kan invitere jer pårørende på besøg på
Sct. Thøgersgaard,  jævnfør sundhedsstyrelsens
retningslinjer

Nu er det muligt med besøg indendørs og udendørs.

Besøg foregår på følgende måde:

   - Besøg aftales med det enkelte boenhed. Der arrangeres besøg individuelt efter beboerens tarv. Vi håber på

      forståelse for, at vi kan være nødt til at tilbyde et andet tidspunkt af hensyn til hverdagslivet.

 -  Der vaskes hænder før besøget der findes håndvask på højre side af hovedindgangen.

-            -  Indgang og udgang foregår gennem terrassedør hos beboeren, hvor der er sat bord og stol op til besøget.

-            -  Der skal stadig holdes 2 meters afstand, værnemidler anvendes hvis ikke det er muligt med afstanden.

-            -  Inden besøgende forlader lejligheden, skal du/I afspritte jeres berøringsflader. Vi henstiller til at der røres ved

                 så lidt som muligt.

-            -  Affald tages med ud når du forlader lejligheden.

       -  Gåtur og besøg i pavillon eller Bedstemors hus er fortsat en mulighed, med afstand på 2 meter.

       -  Fællesarealer kan ikke benyttes af besøgende – besøg foregår kun på de aftalte steder.

       -  Besøgende skal være symptomfri også uden en mild forkølelse 48 timer før besøg.

      -  Sct. Thøgersgaard er vært ved en kop kaffe eller et glas saftevand. Besøgende kan ikke medbringe madvarer og kaffe. Vi anbefaler indpakket chokolade eller en buket blomster.

Vi glæder os altid til at se jer, vi er meget taknemmelige for jeres store forståelse, så vi sammen kan passe på vores beboere.  

                                   Yvonne Tilsted

  Til-dig_-der-skal-besoege-en-paaroerende-paa-et-plejecenter-A5-digital

Som tidligere skrevet er I jo mere end velkomne til at kontakte os telefonisk og høre til jeres kære men også tale med dem. Vi låner gerne vores telefon ud, vi spritter den af bagefter.

Vi har nu også fået installeret SKYPE, hvor I kan få kontakt med jeres kære – se SKYPE numre nedenfor- så har I mulighed for at se og tale med jeres kære over en bærbar computer, vi har installeret i hver bo-enhed.

Ved behov for kontakt vedrørende jeres kære kontakt os venligst efter kl. 10.00 og uden for spisetider på følgende telefonnumre og hold jer ellers opdateret på Thisted Kommunes hjemmeside:

Prins Buris: 99 17 33 38
Skype nummer – ring op på 2130 7635

Liden Kirsten: 99 17 33 35
Skype nummer – ring på 2088 1129

Sct. Thøger: 99 17 33 42
Skype nummer – ring på 2932 2531

Kvisten: 99 17 33 37
Skype nummer – 2938 8515

Hjælp til etablering af SKYPE

Husavis juli - august 2020