Kontakt os

Områdeleder
Yvonne Tilsted
9917 3331
E-mail: sct.thogersgaard@thisted.dk
 


OBS

Påbud til kommunal bestyrelsen i Thisted Kommune om at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre m.v.

Der er forbud mod besøg både ude og inde, men hver beboer må få besøg af "den nærmeste pårørende" og
det skal fortsat ske i beboers lejlighed, som det gør på nuværende tidspunkt, og på forsvarlig vis og som
tidligere beskrevet.

Ligeledes er der mulighed for besøg i kritiske situationer. I kritiske situationer må der komme flere
personer end blot den primære.

Se brevet fra STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Besøgstilbud:

Besøg aftales med det enkelte boenhed.
Vi vil tilbyde faste tider til de pårørende, der kommer flere gange hver uge, så vi undgår unødvendig telefoni.
Besøgene arrangeres individuelt efter beboerens tarv. Vi håber på forståelse for, at vi kan være nødt til at
tilbyde et andet tidspunkt af hensyn til hverdagslivet.

Der vaskes og sprittes hænder før besøget - der findes håndvask til højre for hovedindgangen.

Indgang og udgang foregår gennem terrassedør hos beboeren, hvor der er opstillet bord og stole. Vær sød lige at give telefonisk besked, når I forlader lejligheden.

De generelle smitteforebyggende tiltag omkring afstandskravet er ligeledes blevet skærpet:

- Tæt kontakt under 2 meter skal undgås så vidt det er mulige (afstanden måles fra 'næsetip til næsetip')

- Kan besøget ikke gennemføres med den anbefalede afstand, og tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, så    skal pårørende anvende mundbind under besøget.

- Pårørende skal medbringe mundbind ved besøget.

Inden besøgende forlader lejligheden, beder vi jer om at du/I afspritter jeres berøringsflader for at
beskytte din ægtefælle eller forældre.
Vi henstiller til, at der røres ved så lidt som muligt. Information vil være til rådighed i lejligheden.

Affald tages med ud når du forlader lejligheden.

Gåtur og besøg i pavillon eller i Bedstedmors hus er fortsat en mulighed, med afstand på 2 meter.

Fællesarealer kan ikke benyttes af besøgende. Besøg foregår kun på de aftalte steder.

Besøgende skal være symptomfri også uden en mild forkølelse 48 timer før besøg. Ligeledes vil vi forhøre
os om, om I har været i kontakt med Covid-smittede indenfor de sidste 14 dage. Hvis dette er tilfældet, udsættes besøget.

Vi udleverer en besøgsseddel til registrering og opbevarer den i 14 dage, så vi kan foretage hurtig
opklaring ved eventuelt smitte udbrud.

Sct. Thøgersgaard er vært ved en kop kaffe eller et glas saftevand. Besøgende kan ikke medbringe madvarer
og kaffe.
Vi anbefaler indpakket chokolade eller lignende samt en buket blomster.

                  Mange hilsner
                 Yvonne Tilsted

 Til-dig_-der-skal-besoege-en-paaroerende-paa-et-plejecenter-A5-digital

Som tidligere skrevet er I jo mere end velkomne til at kontakte os telefonisk og høre til jeres kære men også tale med dem. Vi låner gerne vores telefon ud, vi spritter den af bagefter.

Vi har nu også fået installeret SKYPE, hvor I kan få kontakt med jeres kære – se SKYPE numre nedenfor- så har I mulighed for at se og tale med jeres kære over en bærbar computer, vi har installeret i hver bo-enhed.

Ved behov for kontakt vedrørende jeres kære kontakt os venligst efter kl. 10.00 og uden for spisetider på følgende telefonnumre og hold jer ellers opdateret på Thisted Kommunes hjemmeside:

Prins Buris: 99 17 33 38
Skype nummer – ring op på 2130 7635

Liden Kirsten: 99 17 33 35
Skype nummer – ring på 2088 1129

Sct. Thøger: 99 17 33 42
Skype nummer – ring på 2932 2531

Kvisten: 99 17 33 37
Skype nummer – 2938 8515

Hjælp til etablering af SKYPE

Husavis oktober 2020