Øvrige

Her kan du se alle øvrige institutioner, for eksempel bofællesskaber og særlige projekter
I de fleste tilfælde kan du springe videre til institutionens egen hjemmeside ved at klike på institutionens navn.


Navn Telefon E-mail 
Behandlerhuset Farverstræde 99172560 behandlerhuset@thisted.dk
Akutfunktionen på Kristianslyst
99173950
akut@thisted.dk
Center for Afklaring og Beskæftigelse 99172590  cab@thisted.dk 
Havnekontoret, Thisted  99173782  teknisk@thisted.dk 
Hjælpemiddeldepotet 99171910
visitation@thisted.dk 
”Huset”  99173830  huset@thisted.dk
Højtoftevej 50
99172740  hojtoftevej50@thisted.dk 
I/S MOK (modtagestation for olie og kemikalieaffald)  99173711  teknisk@thisted.dk
Kommunikationscenter Thisted
99172725
kommunikationscenter@thisted.dk
Nordjyllands Beredskab (Brandvæsenet)
72292108 vest@nobr.dk
Nørbygård  99172500  noerbygaard@thisted.dk 
Nørhå Fritidsskole  97934433  
Rampen 99172116  us@thisted.dk  
Skovsted Losseplads  99173709  teknisk@thisted.dk 
Snerydning og glatførebekæmpelse – vagttelefon  40413055  teknisk@thisted.dk 
Sprogcenter Thisted  99173788  sprogcenter@thisted.dk 
Sydthy Svømmebad  99173160  sydthy.svommebad@thisted.dk 
Thisted Lufthavn 99173780 thistedluft@thisted.dk
Thy Hallen  99173770  thyhallen@thisted.dk 
Træning og Rehabilitering 99171982  traening@thisted.dk 
Ungdomsskolen i Thisted
99172092 ungdomsskolen@thisted.dk