CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Handicap, psykiatri og social

Her kan du se en oversigt over tilbud til psykiatri og socialt udsatte inden for Socialafdelingen
Her kan du se en oversigt over tilbud i Socialafdelingen

Børne- og voksenhandicap

Navn Telefon E-mail 
Aktivitetshuset Limfjorden
9917 2665
limfjorden@thisted.dk
Bjergbo
9917 2690  bjergbo@thisted.dk 
Bofællesskab Aspevej
9917 3796   aspev@thisted.dk 
Bofællesskab Auktionsvej
9917 2666
limfjorden@thisted.dk
Bofællesskab Drengshøj
9917 3810  bofdreng@thisted.dk
Boenheden Højtoftevej 50
9917 2740  hojtoftevej50@thisted.dk
Bofællesskab Højtoftevej 64
9917 3847  hojtoftebof@thisted.dk 
Kumlhøj specialinstitution 9917 2550  kumlhoj@thisted.dk 
Bofællesskab Søskrænten
9917 4117  soeskraenten@thisted.dk 
Bofællesskab Kromarken
9917 1952
pkrom@thisted.dk 
Møllehuset 
9917 2535  mollehuset@thisted.dk
Støttecenter Markstræde
9917 3815  markst@thisted.dk
Thyværkstedet 9917 2640  thyvaerkstedet@thisted.dk 

Psykiatri og socialt udsatte

Navn Telefon E-mail 
Bostedet Algade
9917 2717  algade@thisted.dk 
Bofællesskab      Grønningen
9917 3820
gronn@thisted.dk 
Bofællesskab Nørre Allé
9917 3820
nalle@thisted.dk
Dragskilde
9917 2700
dragskilde@thisted.dk
Drivhuset
9917 3939
tvs@thisted.dk 
Daghuset
9917 3939  tvs@thisted.dk  
DøgneXpressen
9792 0879  cmo@thisted.dk  
Mågevej
9792 0879  cmo@thisted.dk  
Rampen
9917 3801
vester@thisted.dk  
Rusmiddelteamet  9917 2560   
Skiftesporet
9792 0879  cmo@thisted.dk  
Team Vestertorv
9917 3822 vester@thisted.dk
Udsatteteam
9917 2327  vester@thisted.dk  
Værestedet  9917 3050
vaerestedet@thisted.dk  

Kontaktinfo

Socialafdelingen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: social@thisted.dk