Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Visitation og Hjælpemiddeldepot

Her kan du læse om Visitationen. 

Vores telefon nummer er fremover 9917 1910 og her møder du vores kontaktcenter.

Telefonen er åben man-ons fra kl 8.00 til kl 13.00, torsdage fra kl 8.00-17.00 og fredage kl 8.00 til kl. 13.00

Høreomsorgsmedarbejderen træffes hverdage fra  kl 8.00 – 9.30 på tlf. 9917 2736

Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp er en faglig vurdering af borgernes funktionsevne fysisk, psykisk, mentalt og socialt. Det er set i en helhed og ud fra borgernes ansøgning om hjælp og ydelser, akutte situation og behov.

På baggrund af funktionsvurderingen og kvalitetsstandarderne vurderer visitator, hvilken hjælp eller hvilke ydelser borgeren kan tilbydes. Ydelsestildelingen er individuel og sammensat ud fra borgerens særlige behov, egne ressourcer og netværk.

Ydelser der visiteres til:

Personlig hjælp og pleje
Praktisk hjælp
Praktisk hjælp-madservice
Rehabiliteringsforløb
Plejebolig
Ældrebolig
Afløsning/aflastning
Omsorgstandpleje
Plejevederlag
Pasning af nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom
Tryghedsalarm

I kvalitetsstandarderne er der detaljeret beskrevet de ydelser en borger kan visiteres til.

Link til kvalitetsstandarder

Link til pjece om midlertidige pladser

Lovgrundlag: §1, stk. 2-3 Lov om social service

Se rapporten over tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp i Hjemmeplejen i Thisted Kommune

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

Telefontider:

Personlig henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00

Telefoner:
Mandag til onsdag: kl. 08.00 - 13.00
Torsdag: kl. 08.00 - 17.00
Fredag: kl. 08.00 - 13.00