CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Træning og Rehabilitering

Information til borgere i forløb i Træning og Rehabilitering under COVID-19:

Alt holdtræning er udskudt til uge 16. Borgere der kommer individuelt, men som er i gang med træning er udskudt til uge 16.

Nye borgere med genoptrænings og eller rehabiliteringsbehov vil primært blive vejledt telefonisk. Ved uopsætteligt behov for en genoptræningsindsats inden uge 16 tilbydes én undersøgelse og én instruktion.

Ved tvivl kan afdelingen kontaktes telefonisk på 9917 1982 i telefontiden 8.00 – 12.00 eller på traening@thisted.dk.

Når Træning og Rehabilitering åbner igen for genoptræning og rehabilitering, vil vi gerne appellere til forståelse for at vi gør vores bedste ift. dels at genoptage borgere i eksisterende forløb samtidigt med at vi skal starte mange nye forløb. Det kan betyde lidt længere ventetid på træning og / eller lidt længere tid mellem du ses i afdelingen.

Vi vil naturligvis gøre os umage og imødekomme alle der skal i forløb.

--

Har du brug for genoptræning, eller vedligeholdende træning, kan du kontakte Træning og Rehabilitering. Du kan også læse om de forskellige genoptræningstilbud.  Thisted Kommune tilbyder fagligt højt kvalificeret almen genoptræning – ofte på hold med specifikke diagnoser eller problematikker. Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af dine individuelle behov og vore fastlagte ydelsesbeskrivelser .

Genoptræningsbehovet evalueres løbende, og der foretages revisitering, hvis ydelsen ikke længere er dækkende for dit genoptræningsbehov. Lederen af Træning og Rehabilitering har det overordnede ansvar for visitering af genoptræningsydelser i Thisted Kommune.

Dokumentation

Der dokumenteres i den elektroniske journal CURA, så informationerne er tilgængelige for relevante samarbejdspartnere. Ved træningsopstart noteres 

  • Mål for træningen 
  • Borgerens aktuelle funktionsniveau 
  • Resultat af evt. tests 
  • Hvilken genoptræningsydelse, borgeren er visiteret til.

Gennem forløbet noteres væsentlige ændringer i borgerens tilstand eller genoptræning
Ved afslutning noteres: 

  • Borgerens aktuelle funktionsniveau 
  • Resultat af evt. tests
  • Samlet vurdering af indsatsen og evt. plan for at fastholde resultatet.

Ledelse

Leder: Tina Bach Thomsen, 9917 1995, tbt@thisted.dk

Træning og Rehabilitering varetager træning efter Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.

Træningen kan foregå på trænings- og rehabiliteringsafdelingen på Dragsbækcentret, på andre områdecentre eller i eget hjem.

Kontaktinfo

Træning og Rehabilitering
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
Mail: traening@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 15.00

Telefontider:

Mandag - fredag
08.00 - 12.00