Integration

Integrationsafdelingen har det samlede ansvar for den sociale integrationsindsats, modtagelsen og boligplacering af nytilkomne flygtninge og dansk undervisning i Thisted Kommune.

Vores integrationsindsats har to overordnede visioner:

  • at alle - uanset etnisk eller kulturel baggrund - er aktive medborgere – forstået som borgere, der er i arbejde eller uddannelse, og som har opnået samfunds- og kulturforståelse samt sproglige færdigheder, så de kan indgå i relationer og kontakt med det omkringliggende samfund.
  • at børn og unge frekventerer almene tilbud og bliver en del af et fællesskab, som muliggør, at deres potentiale udvikles, således de på sigt kan indgå i uddannelse og arbejdsmarkedet på lige fod med alle andre. (kilde s. 9., asyl- og integrationspolitikken)

Afdelingen arbejder helhedsorienteret og tværfaglige internt med en brede vifte af kollegaer fra bl.a. Jobcenter Thisted, Borgerservice og Ydelse, Sundhedsplejen og Kultur og Fritid.

Du kan kontakte integrationsafdeling med at sende en mail til: asylintegration@thisted.dk 

Vi samarbejder også meget med frivillige, foreninger og sociale organisationer for at styrke chancer for en vellykkede integrationen af nye borgere. Information om muligheder for at være frivillige samt vores frivillige tilbud målrettet til flygtninge og indvandrere, vores asyl- og integrationspolitik eller om Integrationsrådet

Kontaktpersoner

Lise Orbæk Knudsen
Teamleder, integration
Telefon 24983140 eller lok@thisted.dk

Martin Kondrup Knudsen
Afdelingschef
telefon 50 87 75 90 eller mail makk@thisted.dk

Kontaktinfo

Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 42 41
E-mail: asylintegration@thisted.dk