Voksenuddannelse

Uddannelsesområdet er en del af beskæftigelsesafdelingen i Thisted Kommune.

I Thisted Kommune kan unge efter endt folkeskoleforløb vælge en ungdomsuddannelse på Thisted Gymnasium som alment gymnasium eller en teknisk studentereksamen på EUC Nordvest. På HF og VUC Thy-Mors er der mulighed for at del-tage i HF kurser eller gennemføre en HF uddannelse som adgangsgivende til videregående uddannelser. Endvidere er det muligt at tage suppleringskurser inden for forskellige fag på HF og VUC Thy-Mors, som gør det muligt at hæve et karaktergennemsnit i forhold til tidligere gennemførte HF og studentereksaminer.

Thy Uddannelsescenter huser en række korte og mellemlange videregående uddannelser som for eksempel den pædagogiske assistentuddannelse, pædagoguddannelsen, sygeplejeuddannelsen samt uddannelserne markedsføringsøkonom og finansøkonom. Som noget nyt er det blevet muligt at studere Natur og Kulturformidling på Uddannelsescenter Thisted. Uddannelsen i Thisted er en underafdeling af studiet Natur og Kulturformidling i Hjørring.

På Thy Uddannelsescenter er det endvidere muligt at supplere ovenstående uddannelser med en overbygning og dermed videreuddannelse. Uddannelsescentret udbyder forskellige diplomuddannelser inden for forskellige fagområder (pædagog, dagplejer, lærer mv.) samt en Masteruddannelse i Oplevelsesledelse

Kontaktinfo

Uddannelse
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Skolegade 4C
7700 Thisted
E-mail: jobcenter@thisted.dk