Jobcenter Thisted

Du skal henvende dig på Jobcenter Thisted, hvis du bliver ledig eller sygemeldt i en længere periode.

Jobcenter Thisted

Jobcenter Thisted har ansvaret for den samlede arbejdsmarkedsindsats i Thisted Kommune. Jobcentret er indgangen til kommunen for alle ledige eller sygemeldte, og for alle virksomheder, der søger arbejdskraft.

Team Uddannelse, EUC Nordvest

Team Uddannelse, som er en del af jobcentret har siden 17. februar 2014 haft lokaler på EUC Nordvest. Målet med dette er  at skabe en tættere kontakt til områdets uddannelser og inspirere de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse til at fokusere på fremtiden med henblik på uddannelse.  

Jobcenter Thisted for borgerne

Jobcentret er til for alle jobsøgende. Du kan også få glæde af centrets tilbud, hvis du fx modtager sygedagpenge, er i fleksjob, er under revalidering eller har et skånejob.  Som borger kan du hos Jobcenter Thisted få hjælp til jobsøgning, opkvalificering, råd og vejledning omkring uddannelse, information omkring regler og tilbud. Jobcenteret arbejder endvidere med opkvalificering til arbejdsmarkedet, integration af flygtninge og indvandrere og vejledning til handicappede i erhverv.

Jobcenter Thisted for virksomhederne

Jobcenter Thisted står til rådighed for virksomhederne med hjælp til rekruttering af arbejdskraft - herunder udenlandsk arbejdskraft - og medrådgivning omkring blandt andet fastholdelse af medarbejdere, det rummelige arbejdsmarked, tilbagevende efter sygdom, voksenlærlinge og annoncering på jobnet.dk.

Jobcenter Thisteds vigtigste opgave er:

  • At ledige får en rådgivning og vejledning, så de hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse.
  • At sygemeldte hurtigst muligt bliver raskmeldte.
  • At hjælpe virksomheder med at rekruttere nye medarbejdere.
  • At medvirke til, at virksomhederne har tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret er organiseret i to sektioner:

Sektion Helbred & Ressourcer
Sektion Job & Uddannelse

I hver sektion er der en række jobkonsulenter, der varetager kontakten til virksomhederne.

Kontaktinfo

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag
09.00-14.00

Torsdag

09.00-16.30

Fredag

09.00-13.00

Telefontider:

Telefontiderne følger Thisted Kommunes og er som følger:

Mandag, tirsdag og onsdag - 8.00-15.00

Torsdag - 8.00-17.00

Fredag - 8.00-13.00