Kom til borgermøde om CO2-lagring

Den 17. november kommer Energistyrelsen til Hanstholm for at fortælle om planerne for en mulig CO2-lagning i havbunden ud for kysten i Thy. Mødet er for alle, der ønsker at vide mere om mulighederne.

09-11-2022Nyhed


CO2 fangst og lagring er en teknologi, der indfanger CO2 og uskadeliggør det ved at pumpe CO2'en ned i et lager - eller ved at omdanne det til fx. grønt brændstof.

Et bredt flertal af partierne i Folketinget har besluttet, at vi skal fange en stor del af den CO2, som vi udleder. Den skal lagres i den danske undergrund, og i forlængelse af beslutningen er Energistyrelsen i gang med at undersøge en række mulige lagringsområder landet over.

De kigger på i alt otte, nye områder, fem områder på land og tre kystnære, som skal undersøges nærmere, inden det kan afgøres om disse områder vil kunne bruges til CO2 lagring.

To af de kystnære muligheder er i havet ud for Hanstholm.
Her er der nemlig en helt særlig kombination af geologiske lag, som er vældigt egnet til formålet. Undersøgelser viser, at her består undergrunden af sandsten, som - helt naturligt - er et fremragende materiale til både at lagre og forsegle CO2, så den ikke gør skade.

Fyrtårnsprojekt i Nordjylland
Det er ikke kun klimaet, det vil gavne, hvis der bliver etableret et anlæg til CO2-lagring i Thy.

Erhvervslivet har ved flere lejligheder udtrykt begejstring for projektet. I september under-skrev erhvervsminister Simon Kollerup en national partnerskabsaftale for CO2-Vision, som er et stærkt konsortium af private virksomheder og offentlige aktører i Nordjylland, der er gået sammen med det formål at skabe et helt nyt erhvervsområde på fangst, lagring og anvendelse af CO2. Projektet har modtaget over 92 mio. kr. EU-midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

- Fangst, anvendelse og lagring af CO2 er en af fremtidens vigtige klimaløsninger. Det er ganske enkelt helt afgørende, at vi lykkes med det her, hvis vi skal vende klimaudfordringen til et klimapotentiale for Danmark, vurderede Michael Lundgaard Thomsen, fra Aalborg Portland, som er med i konsortiet, i forbindelse med underskrivelsen af partnerskabsaftalen.

Gevinst for erhvervslivet

Både Dansk Industri og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ser kæmpe perspektiver og store gevinster i den nye teknologi – også for Thy:

- Potentialet i CO2-fangst og lagring er enormt. Det kan ende med at skabe en helt ny industri i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det vil generere rigtigt mange nye arbejdspladser, siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

Philip Fosbøl, der er forsker på DTU, forudser endda, at det kan ende som Danmarks nye eksporteventyr:

- Det kan skabe en milliardeksport for Danmark – ligesom vi har set med vindmølleindustrien – men det er klart, at det kræver massive investeringer. Det gælder uanset, hvilken teknologi vi vælger at prioritere på vejen mod den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er forsker på DTU.

Og de vurderinger bakker de helt op om på Hanstholm Havn:

- Vi kigger jo i øjeblikket ind i en transformation fra at være fiskerihavn til også at blive energihavn. De nye grønne teknologier er et af de ben, som vi ønsker at stå på i fremtiden. Geografisk har vi en perfekt placering og efter havneudvidelsen kan vi tilbyde rigtigt gode faciliteter, som kan understøtte den grønne omstilling. Vi ser både arbejdspladser og store udviklingsmuligheder i at blive CO2 hub for ind- og udskibning af CO2, siger Søren Zohnesen, der er konstitueret havnedirektør i Hanstholm.

Otte områder i alt
Områderne der nu undersøges er udpeget af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) ud fra, hvor egnet undergrunden er til geologisk lagring af CO2.

Du kan se områderne på kortet her:


De arealer som planen for udbuddet - som netop er sat i høring- omfatter, er de kystnære undergrundsområder ”Jammerbugt” og ”Lisa”. Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen har netop søsat to høringer vedrørende planen for de fremtidige projekter, og i forbindelse med det netop udsendte høringsmateriale, med frist for indsendelse af kommentarer 14. december 2022, inviterer Energistyrelsen alle med interesse for projektet i Hanstholm til et dialogmøde torsdag den 17. november.

Kun det første skridt på vejen
Planen kan være første skridt på vejen til, at der skal foretages yderligere undersøgelser af undergrunden, som i sidste ende kan lede til, at der foretages boringer og etableres anlæg på overfladen, der kan pumpe CO2 ned i undergrunden i flere årtier.
Det er altså ikke tilladelser til lagring som besluttes nu. Inden der meddeles eventuelle licenser og tilladelser til undersøgelse og lagring, skal der igen ske miljøvurderinger af de enkelte projekter.

Den næste offentlighedsfase vil blive gennemført i løbet af 2023. Borgere, erhvervsliv og myndigheder vil her få mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til Energistyrelsen endelige forslag til miljøvurderingen af planen og bekendtgørelsen. De strategiske miljøvurderinger skal sammen med den offentlige høring sikre, at der bliver taget stilling til de potentielle miljøpåvirkninger af CO2-lagringsaktiviteter i de otte områder.

Sådan kommer du med
Mødet den 17. november holdes på Hotel Hanstholm fra kl. 19 til 21. Du kan tilmelde dig via linket her.
Vær opmærksom på, at pladserne fordeles ved tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Hvis du vil læse pressemeddelelsen fra Energistyrelsen med link til materialet, så kan du klikke her.

Vil du læse mere om CO2-lagring, så kan du finde information fra GEUS her.


Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00