En ny plan for håndteringen af spildevand er i høring

Spildevandsplanen er en plan for, hvordan spildevand bliver håndteret i kommunen, og det kan stille krav til, hvordan kloakeringen er på din grund.

20-09-2021Nyhed

På fotoet kan man se, at der er ved at blive laet kloakarbejde. En kran er ved at løfte et kloakmodul på plads.
Arkivfoto.

Kloakering på vores grunde er ikke noget, der fylder særligt meget i vores hverdag eller bevidsthed - så længe det fungerer.

Men det er alligevel det, den her artikel handler om – og det er vigtigt, du læser med.

Lige nu er der nemlig en plan i høring for, hvordan vi skal håndtere spildevandet i Thisted Kommune de næste mange år.

De oplysninger kan du finde i spildevandsplanen, der indeholder en masse forskellige ting, der kan få stor betydning for dig, hvis du ejer en bolig i kommunen.

Planen beskriver blandt andet, hvor der skal etableres såkaldt separatkloakering. Det betyder, at du kan få stillet krav til, at du som boligejer i Thisted Kommune skal betale for, at regnvand og spildevand bliver separeret.

Flere nye området med separatkloakering
Det kan virke som en stor byrde for boligejerne, at man har krav om separatkloakering. Men det er nødvendigt at gøre noget for, at vi kan håndtere den ekstra mængde af vand, der forventes at falde i Thy i fremtiden.

I den aktuelle spildevandsplan, der er i høring, bliver der udlagt nye områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres i Nors, Koldby, Skjoldborg – og længere frem i tiden i Hundborg og Sundby.

Hvis spildevandsplanen bliver vedtaget, vil alle berørte boligejere få besked gennem BBR og brev fra Thisted Vand, og det vil selvfølgelig blive varslet i god tid. Men det er nu, du skal give din mening til kende, hvis du har indvendinger mod spildevandsplanen.

Udover krav om separatkloakering i bestemte byer og områder, kan man i spildevandsplanen også læse, hvor der vil blive stillet krav om spildevandskloakering i Vorupør og Klitmøller.

Spildevandsplanen er i høring til og med den 27. oktober 2021. Planen kan tidligst blive endeligt vedtaget i december 2021.

Du kan dykke ned i forslaget til spildevandsplanen 2022-2031 og komme med dit høringssvar lige her.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00