Nu får smitteniveauet konsekvenser i hele Thy

Smitteniveauet i Thisted Kommune overskrider nu de såkaldte grænse-værdier, der er fastsat af sundhedsmyndighederne.

12-11-2021Nyhed

En grafik, hvor der står: Vær opmærksom: Smitten er steget i Thy.

Coronasmitten er på sit højeste i Thy.

I de data, der hver dag bliver sendt til kommunerne fra Statens Serum Institut, kan man i dag se, at der de seneste syv dage har været en incidens på 508,24, og at der i samme periode er blevet konstateret 219 nye smittetilfælde.

Dermed er Thisted Kommune nu er over de grænseværdier, der er fastsat af sund-hedsmyndighederne.

Det betyder, at det nu anbefales, at der sættes nogle tiltag i værk på børne- og un-dervisningsområdet.

Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

- Det går stærkt lige nu. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at der sættes ekstra smitteforebyggende tiltag ind i alle vores daginstitutioner, skoler, efterskoler mv., og det reagerer vi selvfølgelig på med det samme, siger Tue von Påhlman.

Gruppeinddelinger og ugentlige test

De nye anbefalinger er blandt andet, at børnene i dagtilbud så vidt muligt holdes in-den for deres egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Og at undervisningen på skolerne foregår i stamklasserne i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.

På skoleområdet opfordres der også til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder. For børn fra 12 år og opefter opfordres der også til to ugentlige test, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder.

Udover de indsatser, der nu bliver gjort på børne- og skoleområdet, opfordrer Tue von Påhlman alle i Thisted Kommune til at gøre en indsats for at få bragt smitten ned.

- Jeg håber, at alle vil sørge for at efterleve de råd, vi efterhånden kender så godt om at holde afstand, lufte ud, spritte hænder, lade sig teste osv. Lad os endnu engang vise, at vi er gode til at hjælpe og tage hensyn til hinanden i Thy, siger Tue von Påhl-man.

Han tilføjer desuden, at Thisted Kommune følger udviklingen tæt og samarbejder med de relevante myndigheder om at sikre bedre testbetingelser.

Anbefalingerne for tiltag ved høj lokal smitte på skole- og dagtilbudsområdet gør sig gældende, når der er en incidens i kommunen på 500 eller derover per 100.000 ind-byggere, samt 20 eller flere nye registrerede smittetilfælde opgjort for en 7-døgns periode.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00