Smitteniveauet er højt i Thy: Nu skærpes forholdsreglerne i Sennels

Smitteniveauet er højt i Thisted Kommune, og nu overskrider ét sogn de såkaldte grænseværdier, der er fastsat af sundhedsmyndighederne.

10-11-2021Nyhed

En grafik, hvor der står: Vær opmærksom: Smitten er steget i Thy.

Coronasmitten har igen gjort sit indtog i Thy. De seneste uger er smitten steget markant, og det får nu konsekvenser i Sennels.

I Sennels Sogn har der i løbet af de seneste syv dage været 20 eller flere nye registrerede smittetilfælde, en incidens over 1000 smittede pr. 100.000 indbyggere og en positivprocent på 3 eller derover.

Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte på børne- og undervisningsområdet nu bliver taget i brug.

Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

- Smittetallene i Thisted Kommune er på sit højeste nogensinde. Vi følger situationen meget nøje og er løbende i dialog med de relevante sundhedsmyndigheder om, hvordan vi skal forholde os. Anbefalingen lyder nu, at der sættes ekstra tiltag ind i Sennels, og det reagerer vi selvfølgelig på med det samme, siger Tue von Påhlman.

Han pointerer, at der også er andre sogne i Thy, hvor smitteniveauet er højt. Samtidig er Thisted Kommune i sin helhed også tæt på grænsen.

Gruppeinddelinger og ugentlige test
De nye anbefalinger - som på nuværende tidspunkt vil være gældende i Sennels Sogn, er blandt andet, at børnene i dagtilbud så vidt muligt holdes inden for deres egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Og at undervisningen på skolerne foregår i stamklasserne i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.

På skoleområdet opfordres der blandt andet også til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder. For børn fra 12 år og opefter opfordres der også til to ugentlige test, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder.

Det fortæller Per Overgaard, der er chef for Undervisning og Fritid i Thisted Kommune.

- Det er nogle tiltag, som vi kender rigtig godt fra tidligere, og jeg ved, at alle de ansatte på skolerne er klar til at gøre deres for, at vi får brudt de her smittekæder, siger han.

En ekstra indsats fra hele Thy
Martin Kondrup Knudsen, der er chef for Dagtilbud, Kultur og PPR, pointerer også, at de ansatte på området, er meget dygtige til at tilpasse sig den virkelighed, vi står i.

- Coronavirus er desværre en realitet, som vi efterhånden har lært at håndtere i hverdagen. Det er ikke nyt for os længere. Vi ved, hvad der skal til, og vi ved, at det kan lade sig gøre at begrænse smitte, uden at det går ud over omsorgen for børnene, siger han.

Udover de indsatser der nu bliver gjort i Sennels, opfordrer Tue von Påhlman alle i Thisted Kommune til at gøre en indsats for at få bragt smitten ned.

- Vi er i en anden situation, end vi har stået i tidligere. Der er rigtig mange thyboer, der lader sig vaccinere, og vi kan se, at der på landsplan er færre af de smittede, der bliver alvorligt syge, men vi skal alligevel tage situationen alvorligt.

- Jeg håber, at alle vil sørge for at efterleve de råd, vi efterhånden kender så godt om at holde afstand, lufte ud, spritte hænder, lade sig teste osv. Lad os endnu engang vise, at vi er gode til at hjælpe og tage hensyn til hinanden i Thy, siger Tue von Påhlman.

Han tilføjer desuden, at Thisted Kommune samarbejder med de relevante myndigheder om at sikre bedre testbetingelser.

Anbefalingerne for tiltag ved høj lokal smitte på skole- og dagtilbudsområdet vil gælde for hele Thisted Kommune, hvis der er en incidens i kommunen på 500 eller derover per 100.000 indbyggere, samt 20 eller flere nye registrerede smittetilfælde opgjort for en 7-døgns periode.

I den seneste opgørelse fra den 10. november var incidensen i Thisted Kommune på 454,86 pr. 100.000 indbyggere. Derudover har der været 196 nye registrerede smittetilfælde opgjort for en 7-døgns periode.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00