I Thy skal det gode liv være for alle: Thyboer havde klare ønsker til fremtidens socialområde

Tirsdag eftermiddag blev de fremtidige krav og ønsker til socialområdet i Thisted Kommune drøftet på et digitalt borgermøde.

25-03-2021Nyhed

Grafik med foto af en udviklingshæmmet, hvor der står: Hvordan kan vi hjælpe med at realisere dine ønsker.

Cirka 70 var samlet foran computerskærmene tirsdag eftermiddag for at give deres bud på, hvordan vi indretter et socialområde i Thisted Kommune, der sikrer alle thyboer et meningsfuldt liv.

Og der blev delt rigtig mange gode idéer, input og oplevelser på mødet. Det fortæller Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

- Der var en rigtig god dialog på mødet, og der kom rigtig mange pointer frem, som vi er meget glade for. Det er vigtigt for os, at de tilbud, vi har, passer til borgernes behov og ønsker. Derfor er det afgørende, at vi også får borgernes perspektiv og syn på socialområdet, siger hun.

Nogle af hovedbudskaberne fra deltagerne på borgermødet var, at man skal sikre et socialområde, der har tiden, ressourcerne og kompetencerne til at se det enkelte menneske.

Derfor var det en vigtig pointe, at borgerne ønsker, at man nedbryder nogle af de kasser, de oplever, der er på området, fordi det langt fra er alle, der passer ind i de kasser.

Se på området med friske øjne
Baggrunden for borgermødet er, at kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for socialområdet, der sikrer, at vi har nogle tilbud, der både er fagligt og økonomisk bæredygtige mange år frem i tiden.

Og det er ikke en nem opgave, for socialområdet er et komplekst område, der tager hånden om borgere med mange forskellige udfordringer. Det kan for eksempel både være autisme, misbrug, angst, depression og fysiske handicap.

Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

- Vi går en fremtid i møde, hvor vi ved, at der vil være flere, der får brug for hjælp på grund af en lang række fysiske handicap, psykiske lidelser og sociale udfordringer. Derfor står vi ved en milepæl, hvor vi skal sikre, at socialområdet er godt rustet til de udfordringer, der kommer, siger han.

Flere får brug for hjælp
En rapport fra Rambøll forudser blandt andet, at antallet af voksne med sindslidelser stiger. Derudover får flere børn og unge brug for hjælp til at håndtere diagnoser som ADHD, autisme, angst, depression og spiseforstyrrelser. Og de borgere, der bor i kommunale botilbud, bliver ældre end tidligere.

I Thisted Kommune oplever man allerede en øget tilgang af borgere til socialområdet. Fra 2017-2019 er tilgangen af nye borgere steget med seks procentpoint.

Det giver en udfordring, fordi de økonomiske rammer ikke følger med. Derfor er den gennemsnitlige udgift pr. borger på socialområdet også faldet i perioden.

- Man kan ikke blive ved med at opretholde den samme kvalitet, når udgifterne pr. borger falder. Derfor skal hele området ses efter i sømmene, så man får øje på de løsninger, der både kan sikre borgerne et liv i trivsel og med livsglæde - samtidig med at det kan lade sig gøre økonomisk, siger Tue von Påhlman.

Helhedsplanen skal altså sikre, at man passer på og bevarer de ting, der fungerer, og får øje på de ting, der skal optimeres.

Alle input fra borgermødet vil blive taget med videre i det arbejde med helhedsplanen.

Du kan stadig nå at dele dine input og ønsker til fremtidens socialområde skriftligt på en mail til lvkj@thisted.dk frem til d. 9. april.

Helhedsplanen for socialområdet i Thisted Kommune vil også komme i høring i forbindelse med den politiske behandling.

Kontaktinfo

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17