Blomsterfrø er revet væk - Thy får 17 hektar med vilde blomster

Samarbejdet mellem Thisted Kommune og Landbo Thy om etablering af blomsterstriber er en overvældende succes.

25-03-2021Nyhed

Blomster i en mark
Landskabet i Thy bliver til sommer tre gange så rig på blomsterstriber som sidste år. Landbo Thy er de seneste par uger blevet kimet ned af landmænd og borgere, der vil være med til at øge biodiversiteten.

Ordningen, hvor Thisted Kommune og Landbo Thy samarbejder om at øge biodiversiteten med indkøb og distribution af frø til blomster- og faunastriber, er særdeles populær.

- Vi havde 60 kilo sidste år. Nu har vi indkøbt 170 kilo blomsterfrø, men der er forudbestilt til 203 kilo. Folk har været hurtige, siger Henny Bjerregaard, afdelingen for Planter og Miljø, Landbo Thy.

Henny Bjerregaard fra Landbo Thy administrerer ordningen og tager imod opkald fra en bred gruppe af borgere og institutioner – fra landmænd til ældrecentre og haveejere.

I alt er 207 skrevet op til modtagelse af frøportioner på alt fra 25 gram til fire kilo. Og der er udsolgt nu, to uger før fristen.

- Jeg synes, det er lidt sjovt at se, hvor populær ordningen er blevet, siger Henny Bjerregaard.

- Jeg vil nu gennemgå bestillingerne og se, om jeg kan pille lidt fra nogen af dem, der har bestilt meget, men jeg kan ikke love, at alle får, siger Henny Bjerregaard, der efter 9. april får en opgave med at veje alle portionerne af.

Svarer til 17 fodboldbaner med blomsterstriber
Thisted Kommune havde i første omgang afsat 30.000 kroner til indkøb af frø, men da bestillingerne rullede ind, blev det aftalt, at Thisted Kommune bidrog med yderligere 15.000 kroner, og Landbo Thy puttede 15.000 kroner i kassen.

Der er også indkøbt 150 kilo økovildtfrø, og dem er der stadig et lager af.

Thisted Kommune har desuden fået lavet en ny version af folderen med titlen: ”Mere natur på marken” – med gode råd til, hvordan man som landmand eller jordejer skaber mere biodiversitet.

Til 1000 kvadratmeter skal der bruges 1 kilo frø, og det vil sige, at Thisted Kommune som følge af ordningen vil få 17 hektar blomsterstriber, svarende til 17 fodboldbaner – foruden 15 hektar med økovildtfrø.

Men det er ikke kun landbrugets interesseorganisation, der er med i det lokale samarbejde om at sprede frø til glæde for forbipasserende og til gavn for dyrelivet.

De lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Biavlerforening er med i samarbejdet, hvilket har resulteret i, at der foruden blomsterstriber også er planlagt faunastriber, der langs læhegn og diger kan være med til at forbedre levevilkårene for vildtet

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk