Nyt børnehus i Thisted tages i brug 22. marts

Det funktionelle og smukke byggeri ved Rolighedsskolen blev færdigt 1. marts, og siden har der været arbejdet på højtryk med indretningen af de fire grupper til børnehavebørn og to til vuggestuebørn.

19-03-2021Nyhed

Foto inde fra den nye børnehave
Leder af børnehuset, Birthe Gade, og projektleder Tommy Lind fra Thisted Kommune har været i dialog gennem hele processen med byggeriet, der nu er færdigt.

- Det er et flot byggeri, men det er også funktionelt, og det er det vigtigste. Det er blevet supergodt.

Sådan lyder det fra Birthe Gade, leder af Børnehuset Rolighed.

Allerede i næste uge vil det nye børnehus summe af liv, latter og leg fra morgen til aften.

22. marts er dagen, hvor 61 børn fra den gamle børnehave, Rolighedsbørnehaven, bliver afleveret i hver sin garderobe til hver sin stue.
Der er to gule stuer – Frøerne og Rødderne. Der er to blå stuer – Næsehornene og Dragerne.

- Det er vigtigt for os, at børnene har deres eget sted – at de har et nært tilhørsforhold til en stue, siger Birthe Gade.

Inspirerende fællesarealer med plads til leg
Når det er så vigtigt, hænger det sammen med, at Børnehuset Rolighed bliver Thisteds største daginstitution på 1100 kvadratmeter.

1. juli vil der være i alt 80 børn i alderen 3-5 år, og der vil være 18 børn mellem 0 og 2 år. Vuggestuebørnene begynder nogle få ad gangen fra 1. april i de grønne stuer. Deres grupper hedder Musene og Haletudserne.

Børnehuset har en kerne i form af et fællesareal med teaterscene, motorikrum, rollelegsområde og bibliotek.

Børn leger i den nye motorikhal.
Børnene fra den gamle børnehave ved siden af har været på besøg i små grupper, så de kan vænne sig til de nye omgivelser. Her afprøver de gymnastiksalen i det nye hus.

Derudover er der et institutionskøkken, hvor der laves mad til alle børnene i huset. Kun til turdagene én dag om ugen skal de have madpakke med.

Kæmpe legeplads
Processen med det nye byggeri begyndte for fem år siden, hvor der blev bevilget penge til anlægget.

Birthe Gade og det øvrige personale har haft indflydelse på byggeriet helt fra begyndelsen, idet arkitekterne i høj grad har taget udgangspunkt i deres oplæg.

- Vi har haft en rigtig god dialog i byggeudvalget. Men vi har selv fået lov til at stå for indretningen. Vi ville selv. Nu må det briste eller bære, siger Birthe Gade.

Børnehuset får en stor legeplads på 7-8000 kvadratmeter. Anlægget af den er blevet forsinket lidt af meget nedbør – og senere frost, så den bliver ikke færdig til på mandag, hvor børnene rykker ind.

Den første tid må de tage på tur til deres gamle legeplads lige ved siden af – eller lege i de store nye sandkasser.

Foto af den nye børnehave udefra
Børnehuset Rolighed ligger i den østlige ende af Thisted.

Fakta:
  • Børnehuset Rolighed har kostet 23,4 mio. kr. i anlægsudgift
  • Antal børn, normeret: 80 fra 3-5 år, 20 fra 0-2 år
  • Antal ansatte: 23 (heraf 8 nye)

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk