Et begrænset liv uden begrænsninger: Deltag i borgermødet om fremtiden for socialområdet

I Thisted Kommune skal der udarbejdes en såkaldt helhedsplan for socialområdet, der skal sikre, at kommunen har de rigtige tilbud og rammer. Du kan komme med dine input på et borgermøde d. 23. marts.

15-03-2021Nyhed

Grafik, hvor der står: Et begrænset liv uden begrænsninger.

Vi har alle forskellige ønsker og behov til det gode og meningsfulde liv.

Det gælder også de thyboer, der lever med begrænsninger i form af sociale problemer, fysiske - eller psykiske handicap.

I arbejdet med at sikre, at alle borgere, der er tilknyttet socialområdet i Thisted Kommune, får den rette hjælp, støtte og tilbud, inviterer vi nu til et borgermøde under titlen ‘Et begrænset liv uden begrænsninger’.

Her er alle thyboer velkommen til at dele deres behov og ønsker til fremtidens socialområde i Thisted Kommune.

Vi håber, at jeres perspektiv kan hjælpe os med få øje på tendenser og behov, der er afgørende for, hvordan vi skal indrette tilbuddene på socialområdet i fremtiden.

Det fortæller Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

- Det er borgerne og deres pårørende, der har den bedste indsigt i deres eget liv. Derfor er det afgørende for at velfungerende socialområde, at vi lytter til deres perspektiv. Det er borgernes behov og ønsker, der skal være i centrum, siger hun.

Det gode liv skal være for alle


På mødet vil det blive drøftet, hvordan Thisted Kommune på bedst mulig vis kan sikre meningsfuldhed i et begrænset liv for socialt udsatte borgere og personer med psykiske og fysiske handicap i Thy.

Det hele skal ende ud i en helhedsplan, der skal sikre, at Thisted Kommune har de rigtige tilbud, institutioner og fagpersonale.

Det fortæller Tue von Påhlman, der er socialchef i Thisted Kommune.

- Vi håber, at borgermødet kan hjælpe os med at få øje på udækkede behov, der kan sikre alle vores borgere det bedst mulige udgangspunkt for at leve en meningsfuld tilværelse. For i Thy skal det gode liv være for alle, siger han.

Alle borgere er velkommen til at deltage i borgermødet, der bliver afviklet digitalt. Af hensyn til den praktiske gennemførsel af mødet, er det nødvendigt, at du tilmelder dig på linket her: https://bit.ly/2NhHNka

Inden mødet vil du modtage en mail med en vejledning til, hvordan du deltager, samt med program og link til mødet.

Baggrund for arbejdet med helhedsplanen:

Den nye helhedsplan for socialområdet skal fremtidssikre, at Thisted Kommunes tilbud, institutioner og fagpersonale matcher de behov, der er ude i samfundet.

Det er nødvendigt at se på socialområdet med friske øjne, fordi fremskrivninger viser, at borgerens behov ændrer sig, og at der bliver flere, der får brug for hjælp i fremtiden.

En rapport fra Rambøll forudser blandt andet:

  • At antallet af voksne med sindslidelser stiger.
  • At borgere, der bor i kommunale botilbud, bliver ældre end tidligere.
  • At flere børn og unge får brug for hjælp til at håndtere diagnoser, som ADHD, autisme, angst, depression og spiseforstyrrelser.

Arbejdet med den nye helhedsplan starter med at undersøge målgruppen og deres behov og ønsker. Det er i den forbindelse, at vi holder borgermødet ‘Et begrænset liv uden begrænsninger’.

Den viden, vi får fra borgermødet, vil blive brugt i det videre arbejde med helhedsplanen.

Kontaktinfo

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17