Gratis frø skal give naturen plads på marker og i grøfter

Et stort samarbejde sikrer, at landmænd og lodsejere, der har lyst til at være med til øge biodiversiteten kan bestille gratis frø.

12-03-2021Nyhed

Blomster i en mark
Til sommer vil de opdyrkede landbrugsarealer i Thy mange steder være kantet af blomsterstriber eller faunastriber. Det skyldes et flerårigt samarbejdsprojekt mellem Thisted Kommune og Landbo Thy samt en række interesseorganisationer med særlig interesse i en øget biodiversitet – nemlig de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening. Foto: Landbo Thy.

Thisted Kommune samarbejder igen i år med Landbo Thy og forskellige foreninger med interesse i naturen om etablering af blomsterstriber og faunastriber.

Lokale landmænd kan bestille frø hos Landbo Thy, hvis de ønsker at være med til at øge biodiversiteten.

Thisted Kommune har investeret 30.000 kroner i frø til blomsterstriber og faunastriber, og kommunen har desuden fået lavet en ny version af folderen med titlen: ”Mere natur på marken” – med gode råd til, hvordan man som landmand eller jordejer skaber mere biodiversitet.

Hos Landbo Thy er der glæde over at være med i projektet.

- Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger på blomsterstriberne. Det er noget, der bliver lagt mærke til ude på landet, siger formand for Landbo Thy, Leif Gravesen.

Landbo Thy læner sig lidt op ad moderorganisationen Landbrug og Fødevarers kampagne om bivenlige tiltag.

- Vi vil gerne vise, at der er plads til blomster i en kornmark eller en græsmark – og samtidig har vi noget kønt at se på langs veje og grøftekanter, pointerer formanden for Landbo Thy.

Bredt samarbejde
Men det er ikke kun landbrugets interesseorganisation, der er med i det lokale samarbejde om at sprede frø til glæde for forbipasserende og til gavn for dyrelivet.

De lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Biavlerforening er med i samarbejdet, hvilket har resulteret i, at der foruden blomsterstriber også er planlagt faunastriber, der langs læhegn og diger kan være med til at forbedre levevilkårene for vildtet.

- Ofte har vi modstridende interesser, men det her projekt viser, at vi kan mødes og samarbejde, når vi finder en fælles snitflade, og det er en rigtig god ting, siger Leif Gravesen.

Tanja Bilde Binderup, sektionsleder i Landbrug og Natur, Thisted Kommune, betragter det som et rigtig godt samarbejde hvor alle parter bidrager med deres specialviden, hvorved projektet bliver løftet.

- Kommunen vil gerne understøtte projekter, som har en bred forankring og derudover være med til at sætte fokus på hvordan der kan skabes mere natur på markerne, hvilket vi gør ved at få inspirationsmateriale med ud til de lodsejere, som har vist interesse for blomster/fauna striberne, om, hvordan de kan skabe mere vild natur på deres marker, siger hun.

Først til mølle
Landbo Thy yder sekretariatsbistand til projektet, og frøene uddeles efter først til mølle. Der er intet bestemt kvantum, men Leif Gravesen håber, at blomsterfrøene kan blive spredt godt rent geografisk.

- Vi vil gerne have frø ud så mange steder som muligt, understreger han.

Frøene skal bestilles hos Landby Thy. Du kan ringe på telefon 96 17 57 00 eller sende en mail på info@landbythy.dk.

9. april er deadline for bestilling af sommerblomsterfrø eller økovildtblanding. Frøene bliver vejet ud i de portioner, der er bestilt, og lodsejerne kontaktes af Landbo Thy for afhentning.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00