Test af nye poser til bioaffald skal blandt andet forsøge at komme maddiker til livs

Sommermånederne har i flere året givet nogle thyboer udfordringer med maddiker i skraldespande. Med en ny aftager af vores bioaffald er det nu blevet muligt at lave et forsøg med alternative poser til bioaffald.

17-05-2021Nyhed

Ruller af de nye affaldsposer i genanvendt plastic er stablet på en papkasse.
I første omgang får 1000 husstande i Thisted Kommune mulighed for at være med i forsøgsordningen med de nye poser til bioaffald.

De velkendte brune papirsposer, som vi bruger, når vi sorterer vores bioaffald, bliver måske skiftet ud med et alternativ.

Hen over sommeren skal en forsøgsordning med 1000 husstande nemlig vise, om nogle nye poser til bioaffald af 100 procent genanvendt plastik kan være et alternativ, som skal rulles ud som en permanent løsning.

Det kan lyde mærkværdigt, at poser af plastik kan bruges til bioaffald, men det er der en forklaring på.

Det fortæller Flemming Christensen, sektionsleder for Affald og Ejendomme.

- Vi har fået en ny aftager af bioaffaldet, der har erfaringer med, at poser af plastik nemt kan sorteres fra, når man håndterer bioaffaldet i anlæggene. Og det vil ikke forringe kvaliteten af bioaffaldet, siger Flemming Christensen.

Bedre oplevelse for thyboerne
Om det også fungerer bedre i praksis ude ved borgerne, skal denne forsøgsordning gøre os alle klogere på.

I de varme måneder oplever en del nemlig, at de nuværende brune papirsposer bliver opløst i løbet af de 14 dage, der går mellem hver tømning af skraldespandene.

Resultatet har været, at nogle oplever, der går maddiker i affaldet – til stor gene for borgerne. Men indtil nu har Thisted Kommune ikke haft mulighed for at løse udfordringerne ved at skifte posen, fordi det var kun papirsposen, som kommunens hidtidige aftager af bioaffald kunne håndtere.

Den nye pose til bioaffald, der er sat i en skraldespand.
De nye poser til bioaffald i forsøgsordningen er lavet af 100 procent genanvendt plastik.

- Det er et tilbagevendende problem, som vi har fået en del henvendelser på, og vi vil altid gerne i dialog med borgerne og finde en løsning, så det bliver en god oplevelse at sortere affald og passe på miljøet. Nu er vi spændte på at se, om de nye affaldsposer kan komme maddikerne til livs, siger Flemming Christensen.

Når forsøgsordningen er afsluttet, vil de nye affaldsposer bliver evalueret.

- Det er vigtigt for os, at vi får thyboernes oplevelse af, hvordan det fungerer med de nye poser, inden vi tager stilling til, om det skal rulles permanent ud i hele kommunen, siger Flemming Christensen.

Vil du prøve de nye poser af?

  • Forsøgsordningen kommer til at løbe hen over juni, juli og august måned i 2021.
  • Da der kun er tale om en forsøgsordning, vil det i første omgang være 1000 husstande i Thy, der får mulighed for at prøve de nye affaldsposer af.
  • Hvis du har lyst til at være en del af forsøgsordningen, kan du hente en rulle med de nye affaldsposer på genbrugscentrene i Thy fra den 17. maj 2021.
  • De første 1000, der henvender sig, er dem, der får mulighed for at deltage i forsøgsordningen.
  • Hver husstand, som i dag sorterer bioaffald fra i dagrenovationen, kan hente én rulle med 100 affaldsposer.
  • Poserne må tages i brug fra d. 31. maj 2021.
  • Da vi ønsker en evaluering af ordningen, vil vi gerne have oplyst dit mobilnummer, når du henter poserne på genbrugscentret. Efter forsøgsperiodens afslutning vil vi sende dig en SMS med et link til en kort brugerundersøgelse, som vi håber, at du vil deltage i. På den måde kommer dine erfaringer med i evalueringen af de nye plastposer til bioaffald.

Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk