Højdespring for sundhed og leg i Thy

Byggeriet af et nyt spring- og motorikcenter samt en ekstra idrætshal udgør første etape af Thisted Kommunes måske største anlægsprojekt nogensinde.

22-01-2021Nyhed

I Thy Hallens nye spring- og motorikcenter bliver der mulighed for at lave de flotteste saltomortaler i stor højde. Der bliver otte meter til loftet.

Springcentret symboliserer meget godt den store investering, som Thisted Kommune har sat i gang med Center for Sundhed.

På budgettet er der afsat godt 100 mio. kr. til de tre delprojekter, hertil kommer 8 mio. kr. i tilskud fra Lokale og Anlægsfonden. Projekterne realiseres frem til 2023.

 - Det er det største anlægsprojekt i Thisted Kommune i mange år – måske nogensinde, siger Esben Oddershede, medlem af kommunalbestyrelsen og formand for styregruppen omkring byggeriet.

Første spadestik blev taget i oktober sidste år, og siden er der blevet flyttet en masse jord vest for Thy Hallen.

I etape 1 opføres et spring- og motorikcenter ud for svømmehallen samt en ekstra aktivitetshal i tilknytning til Hal A.

Status her i midten af januar er, at støbearbejdet er i gang. Der er støbt fundamenter til spær og man er ved at støbe vægge til de fire springgrav. 

I midten af januar 2021 er støbearbejdet i gang i det område, hvor spring- og motorikcentret vil rejse sig.

I midten af januar 2021 er støbearbejdet i gang i det område, hvor spring- og motorikcentret vil rejse sig.

Det gamle gulv i Hal Aer ved at blive taget op, og så småt er man også i gang med at støbe fundament til aktivitetshallen, der får samme gulvareal som Hal A.

Dermed kan der f.eks. spilles to håndboldkampe på én gang – eller der kan spilles badminton, volleyball eller basketball i den ene hal – og håndbold i den anden.

Aktivitetshallen (Hal D) har en dobbeltfunktion. Den er en selvstændig hal, men muliggør samtidig en udvidelse af den store opvisningshal (Hal A). Hvilket kan blive aktuelt ved store publikums- og kulturarrangementer.

En lyddæmpende hejse- og sænkevæg mellem den eksisterende og den nye hal skal sikre en ubesværet transformation fra den ene situation til den anden. Når der er åbent mellem de to haller, kan en teleskoptribune give plads til flere tilskuere til eksempelvis håndboldkampe.

- Faciliteterne bliver de bedste her i området, og vi kan tage rigtig mange tilskuere ind med denne fleksible løsning, siger Esben Oddershede.

Aktivitetshallen (Hal D) samt spring- og motorikcentret står efter planen færdig om et år. Først til den tid får publikum adgang til hallerne, men foreningerne og idrætsudøverne får mulighed for at bruge Hal A fra september.

Esben Oddershede glæder sig over det store engagement, som foreningerne har vist i forhold til byggeprojektet.

Mere end 50 interessenter har løbende været involveret i processen frem til vedtagelsen i kommunalbestyrelsen.

Etape 2 handler om at ombygge og udvide Thyhallen med et nye Center for Sundhed i stueetagen. Esben Oddershede kalder modellen for unik.

- Vi skaber en synergi med de øvrige sundhedstilbud og træningscentre, som vi har i kommunen. Behovet for at tænke sundhed ind i alle aspekter af livet bliver større og større – ikke mindst i forhold til den demografiske udvikling, der betyder, at vi bliver flere og flere ældre borgere i årene frem, siger formanden for styregruppen.

Etape 2 går først i gang om et år, når spring- og motorikcentret samt hal D er klar til brug. Allerede nu er byggeprojektet i EU-udbud. I begyndelsen af februar gennemføres en prækvalifikation, hvor der udvælges fire entreprenører, der har frem til april til at udarbejde tilbud.

Etape 3 handler om udearealerne, hvor der skabes forskellige bevægelses- og legerum.

Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med 5 mio. kr. til etape 2 og 3 mio. kr. til etape 3.

FAKTA

  • Center for Sundhed – Thy Hallen er et omfattende projekt, der realiseres frem til 2023.
  • Der er tre etaper af byggeriet. 1. etape handler om at udvide sportsfaciliteterne i Thy Hallen med et spring- og motorikcenter samt en ny aktivitetshal, der får samme størrelse som den nuværende Hal A. 2. etape handler om at ombygge Thy Hallen og skabe et sundhedscenter. 3. etape handler om at skabe bevægelsesrum på udearealer.
  • Thisted Kommune investerer i alt godt 100 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden støtter med 8 mio. kr.
  • Bygherrerådgiver er P+P Arkitekter i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart.
  • Politiske medlemmer af styregruppen: Ida Pedersen (formand for social- og sundhedsudvalget), Esben Oddershede (formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og formand for styregruppen i Center for Sundhed) og Peter Larsen (formand for Børne- og Familieudvalget.
I september 2020 var der stadig grønt omkring Thy Hallen (Dronefoto, Thisted Kommune).

I september 2020 var der stadig grønt omkring Thy Hallen (Dronefoto, Thisted Kommune).

Droneoverflyvning af gravearbejdet ved Thyhallen

I december 2020 ses det tydeligt, at entreprenørfirmaet har været i gang med jordarbejdet vest for svømmehallen og Hal A. Taget på Hal A er i øvrigt blevet forsynet for solceller – som led i regeringens pulje. Beregninger viser, at hele produktionen af elektricitet kan anvendes af Thy Hallen og svømmehallen i dagtimerne. Det bevirker, at der kun er en tilbagebetalingstid på cirka 5 år på investeringen. (Dronefoto, Thisted Kommune).

Endnu er der kun en lille åbning i Hal A’s vestlige gavl.

Endnu er der kun en lille åbning i Hal A’s vestlige gavl. Inden længe vil der blive opført en ny hal bagved, der vil have en dobbelt funktion fremover – både som selvstændig aktivitets- og idrætshal og som forlængelse af den nuværende hal – til brug for store publikumsarrangementer.