Nyt genbrugscenter i Hurup: Sikkerheden er i top

Thisted Kommune er netop gået i gang med at etablere et helt nyt genbrugscenter ved Slyngborgvej i den østlige ende af Hurup.

15-01-2021Nyhed

Genbrugscentret, der får åbent døgnet rundt, vil give lettere adgang for de borgere, der kommer for at aflevere deres storskrald, og for medarbejderne vil det nye center betyde bedre arbejdsvilkår.

Men frem for alt vil sikkerheden blive forbedret afgørende.

Det skyldes især, at lastbiler, der skal afhente fyldte containere, kører i et særskilt tracé på bagsiden, hvor der ikke er adgang for borgerne.

Et andet vigtigt element for sikkerhed og tilgængelighed vil være, at en del containere på den nye plads vil være sænket ned i terrænhøjde. Det betyder, at aflæsning af haveaffald samt store og tunge genstande kan ske ved, at borgeren bakker hen til kanten med traileren og derfra kan skubbe fx den brugte lænestol eller det kasserede toilet ud over kanten.

- Vi undgår de tunge løft, hvor vi desværre af og til har haft arbejdsskader, fordi en medarbejder har villet være flink og hjælpe fru Jensen med at læsse af, siger André Klittenberg, fællesformand for 25 medarbejdere i affaldssektionen, Thisted Kommune.

Anlægget af det nye genbrugscenter indebærer også, at der opføres en 1000 kvadratmeter stor velfærdsbygning, sådan at der bliver moderne faciliteter for de syv medarbejdere, der er tilknyttet genbrugscentret i Hurup. Her vil der også blive indrettet genbrugsbutik, lagersektion, sektion til miljøfarligt affald og elektronik samt plads til de maskiner, der bruges i det daglige arbejde på pladsen.

Det nye genbrugscenter er projekteret af rådgivningsfirmaet Rambøll – efter næsten samme model som centret i Hanstholm.

- Vi får nogle væsentligt bedre forhold for medarbejderne – og for borgerne vil det forekomme bedre organiseret i forhold til de forskellige affaldsfraktioner. Det er en fremtidssikret plads, siger Clive Snapes, der er projektleder i Thisted Kommune – med ansvar for det nye genbrugscenter.

Pladsen bliver omkring dobbelt så stor som den nuværende, og det betyder, at borgerne bedre kan navigere rundt til de forskellige genbrugsstationer.

- Det bliver betydelig mere kundevenligt. Når vi får meget mere plads, kan borgerne agere på samme tid og behøver ikke at holde i kø som nu, siger André Klittenberg.

Medarbejderne får til gengæld lidt flere skridt at gå, når de skal vejlede borgerne – eller de må springe på cyklen.

Efter planen kan centret i Hurup være klar til brug til september, hvor velfærdsbygningen også vil stå færdig.

Lige nu er anlægsarbejdet i gang. I begyndelsen af februar vil der blive lagt en sandpude der, hvor bygningen skal stå. I løbet af februar og marts rejses spær og støbes fundament. Derefter rejses bygningen sideløbende med indretningen af pladsen med belægning.

Anlægget af genbrugscentret koster i alt 22 mio. kr.

Den nuværende genbrugsplads på Grurupvej nord for Hurup vil i øvrigt efter planen få en ny funktion som oplagringsplads for beton, murbrokker, haveaffald og glas – når det nye center står færdigt til efteråret.

Det kommende genbrugscenter ved Hurup bliver dobbelt så stort som det nuværende. Det betyder, at det bliver nemmere for borgerne at aflevere storskrald. Sikkerheden forbedres også. Pladsen indrettes sådan, at lastbiler, der skal afhente containere, kører i et selvstændigt tracé uden for publikumsarealet.


Se situationsplanen tegnet af Rambøll (PDF).

Gravemaskiner er igang ved det område, der senere bliver til det nye genbrugscenter i Hurup
Arbejdet med at anlægge genbrugscentret i den østlige ende af Hurup er gået i gang omkring nytår.

Illustration af den nye velfærdsbygning på 1000 kvm.
Der opføres en velfærdsbygning på 1000 kvadratmeter. Denne indrettes med personalefaciliteter samt værksted, lager, garage og sektion til aflevering af kemi og elektronik.


Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk