Hvor kan isen bære?

Sikker færdsel på lidt af isen på Førby Sø og Vandet Sø

13-02-2021Nyhed

Vi har idag været ude og måle isen flere steder i Thy, og på de to omtalte søer har vi markeret de områder, hvor I kan færdes sikkert. Stederne er markerede med røde pæle på Førby og Vandet Sø. Mellem Over Engen og Enghavevej i Thisted er der også lille areal, det er sikkert. På billederne kan I se cirka angivelser af stederne, men husk at holde øje med de fysiske markeringer på stederne.

Kort over Førby Sø. Rød markering viser et lille område i den østlige ende hvor isen er målt tyk nok til at kunne bære

Overflyvnings kort som viser udsnit af vandet sø, hvor isen kan bære - område markeret i den østligste ende mellem badebroen

Pas på jer selv og hinanden derude, husk altid at holde øje med hinanden og holde afstand.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk