Kommune vil i dialog med thyboerne om fremtidens rammer for det gode ældreliv

I Thisted Kommune skal der udarbejdes en såkaldt plejeboligplan, der kommer til at have betydning for, hvordan ældreplejen i Thy bliver indrettet fremadrettet.

01-02-2021Nyhed

Vi bliver alle ældre, og på et tidspunkt i vores liv kommer langt de fleste af os til at stå i en situation, hvor vi får brug for hjælp og støtte.

Du kan nu være med til at præge fremtidens kommunale botilbud, der skal understøtte det gode ældreliv i Thy.

Thisted Kommune har nemlig sat gang i arbejdet med en ny plejeboligplan, der blandt andet skal indeholde det forventede behov til antallet af plejeboliger i fremtiden. Den skal også komme med et bud på, hvor plejeboligerne skal placeres, og hvordan de skal fungere og se ud.

Inden plejeboligplanen bliver til, ønsker Thisted Kommune at tale med så mange thyboer som muligt om deres ønsker til alderdommen, og hvordan de gerne vil bo. Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for social og sundhed i Thisted Kommune.

- Vi vil gerne skabe nogle rammer for alderdommen, som gør det muligt for os alle at leve det hverdagsliv, vi ønsker - også når vi bliver ældre og får behov for hjælp. Men vi har alle forskellige behov og ønsker til, hvordan det liv skal se ud, og derfor vil vi rigtig gerne have thyboerne med på råd, fortæller han.

Du kan give dit besyv med tirsdag den 9. februar kl. 15.00 -18.00, hvor Thisted Kommune holder et digitalt borgermøde.

På borgermødet vil fremtidsforsker Anne-Marie Dahl holde et oplæg, hvor hun kommer med fire bud på, hvordan fremtidens ældre ser ud, og hvilke ønsker de har til det gode liv.

Bagefter vil alle deltagere få mulighed for at diskutere, hvordan de ser på fremtidens ældre og det gode ældreliv i mindre grupper.

Baggrunden for borgermødet er en demografisk udvikling i Thy og resten af Danmark, der betyder, at der bliver flere og flere ældre borgere. Ifølge Tue von Påhlman betyder det, at man er nødt til at tænke ældrepleje på en ny måde i fremtiden.

- Det er ikke muligt at gøre det samme, som vi gør i dag, men det er nødvendigvis heller ikke det rigtige, da kommende generationer kan have helt andre behov og forventninger, siger Tue von Påhlman.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune i forbindelse med budget 2021, at det er nødvendigt at udarbejde en ny plejeboligplan.

Tue von Påhlman håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at deltage i borgermødet, så kommunen får det bedst mulige grundlag at arbejde ud fra, når rammerne for fremtidens ældrepleje skal planlægges.

- Lige nu har vi en unik mulighed for at se på ældreområdet med nye øjne og hjælpe hinanden med at finde nye veje, der både kan sikre, at vi tilgodeser de forskellige ønsker til den gode alderdom og får skabt en langtidsholdbar og bæredygtig ældrepleje, siger han.

Alle borgere i Thisted Kommune kan deltage. Af hensyn til den praktiske gennemførelse af det digitale borgermøde er tilmelding nødvendig.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00