Klar til fornyelse i Nors og Østerild

Hvordan udvikler vi din by bedst muligt? Mangler der grønne områder, stier, et bytorv eller noget helt andet? Kan områdets historie give byen identitet? Hvordan udfolder vi byens udviklingsplan og skaber sammenhæng i byen og området?

04-08-2021Nyhed

Thisted kommune indbyder nu alle borgere og interesserede til opstartsmøde, ideudvikling og debat om områdefornyelse i Nors og Østerild 2021-2026. Møderne finder sted i Østerild den 7. september og i Nors den 8. september. Begge dage fra kl. 19.00-21.30.

På borgermøderne har kommunen som inspiration inviteret Museum Thy og en ekstern oplægsholder med. Borgerforeningerne præsenterer selv deres udviklingsplaner og dernæst skal alle idéer fra deltagerne på bordet i debatgrupperne. Der er på den måde mulighed for at være med til at påvirke, hvilke projekter der skal indgå i den plan, som skal udarbejdes for de to byer.

Områdefornyelse er et samarbejde mellem Thisted Kommune, områdets borgere, erhvervsdrivende, lokalrådene og de lokale borgerforeninger. Målet med områdefornyelse er at sætte gang i en positiv udvikling og omdannelse af byer og boligområder for at gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer.

Områdefornyelses-projekter i Snedsted, Sjørring og Hundborg er efter 5 år nu ved at være afsluttet. Nu er turen kommet til Nors og Østerild, hvor der skal laves en femårig plan for områdefornyelse i de to byer. Kom og vær med til at kickstarte det.

Tilmelding til mødet i Østerild den 7. september:
Tilmeldingsfrist 1. september til ”Team byfornyelse”, dga@thisted.dk, tlf: 99172269/29445367
Mødet afholdes i Store Sal, Østerild Multicenter, Østerild byvej 7, Østerild.

Tilmelding til mødet i Nors den 8. september:

Tilmeldingsfrist 1. september til ”Team byfornyelse”, rmn@thisted.dk, tlf: 99172141/21560005.
Mødet afholdes i Multisalen, Nors Skole, Kirkevej 25, Nors

Covid19-retningslinjer følges.

Grafisk opsætning af indbydelse til borgermøde om områdefornyelse i Østerild. Samtlige informationer findes også i teksten.


Indbydelse til borgermødet i Nors. Samtlige informationer er også i teksten ovenfor.
Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00