Midlertidigt besøgsforbud for botilbud

Et midlertidigt forbud mod at komme på besøg på sociale botilbud er i dag blevet udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed til en række botilbud i Thy. Forbuddet kommer som følge af en stigning i smittetrykket og fordi det ikke er samtlige beboere, som er færdige med at blive vaccinerede. 

22-04-2021Nyhed

Fra dags dato og foreløbigt fire uger frem er der indført et midlertidigt forbud mod at komme på besøg på en række af socialområdets botilbud. Forbuddet, som er givet af Styrelsen for Patientsikkerhed den 22. april, dækker over de følgende tilbud:

  • Kumlhøj Botræningen, Platanvej 16, 7700 Thisted - bemærk, at også Kumlhøj Børnehave er med i forbuddet, men kun i forhold til de aflastende pladser 
  • Bofællesskabet Højtoftevej 64, Højtoftevej 64, 7700 Thisted
  • Bofællesskabet Aspevej, Aspevej 17, 7700 Thisted
  • Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted
  • Dragskilde, Dragskilde 2, 7700 Thisted
  • Enggården, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted
  • Opbygningsgården, Årbækvej 10, 7752 Snedsted
  • Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
  • Bofællesskabet Auktionsvej, Auktionsvej 3, 7760 Hurup

Forbuddet betyder, at der kun må komme den nærmeste pårørende til en beboer ind på botilbuddet indtil den dag, hvor botilbuddet har opnået fuld vaccinedækning. For flere af tilbuddene gælder dette senest 17. maj og dermed kan forbuddet formentligt løftes tidligere end de påbudte fire uger. 

I praksis er der der dog ikke tale om den store ændring, da Thisted Kommune under det meste af coronapandemien har haft en begrænsning på antallet af besøgende på bostederne. Reglerne er derfor fortsat, at maksimalt 2 pårørende må komme på besøg indenfor i beboernes lejligheder og/eller fællesområderne. Er du pårørende har du derfor formentligt allerede en aftale med bostedets ledelse omkring dine besøgsmuligheder. 

Læs hele forbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed